Archiv článků

Zpravodaj č. 10 ČUS

 

Jeho on-line podobu najdete na http://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

 

Obsah Zpravodaje ČUS

Str.

2.  Slovo předsedy ČUS – Čas bilancování

3.   Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 06. 12. 2016

4.   Dotace do sportu potřebují koncepci a hodnocení efektivity

5.   Trenérka - cvičitelka roku

6.   Startuje 4. ročník projektu ČUS-Sportuj s námi – 500 akcí opět rozhýbá více než čtvrt milionu zájemců

7.   Pojištění odpovědnosti statutárů

10.     Kalendář 2017 – soutěž

11. Sportovec roku 2016

12.  Antidoping - Bulletin ADV ČR

13.  Sportuj s námi - Kalendář akcí

15. ČUS Stopa pro život

16. Výběrové řízení na prodej Sporthotelu Olympia, Zadov

Více informací

30. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Pojištění odpovědnosti statutárních zástupců sportovních organizací.

Vážení statutární zástupci sportovních organizací,,

 

nabízím vám informace ohledně podmínek pojištění odpovědnosti členů orgánů spolků. Renomia (partner ČUS pro oblast pojištění), která vyjednala s Kooperativou úpravu nabídky D&O pojištění pro statutární zástupce sportovních organizací, kteří ručí za chod svých spolků. Informaci můžete využít pro váš sportovní subjekt. Budeteli potřebovat informaci rád vám odpovím.

předseda  OSS Havlíčkův Brod

Pavel Mazánek

Více informací

23. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Přání

Krásně prožité svátky vánoční a úspěšný nový rok 2017, jak v osobním tak sportovním životě přejí představitelé Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod.

Více informací

22. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Zápis ze zasedání Všesportovního kolegia mládeže Kraje vysočina

Informace z jednání komise o podmínkách na rok 2017

Více informací

22. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Nabídka pro TJ_SK na pojištění majetku a odpovědnosti

ČUS Praha pro všechny TJ_SK zprostředkovala možnost pojištění majetku TJ/SK a odpovědnosti za způsobené škody. Viz.přiložený soubor.

Více informací

13. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

ČUS Stopa pro život 2017 - seriál závodů v běhu na lyžích pro veřejnost

Akce lyžování pro veřejnost podporována ČUS a MŠMT. V přiloženém letáku najdete termíny a místa kde se běhy uskuteční

Více informací

13. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Zpravodaj č.8 /2016

http://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

  

Obsah Zpravodaje ČUS

Str.

2.            Zpráva z listopadového jednání VV ČUS

3.            Struktura výroční zprávy SK/TJ a její využití

4.            Prodloužení termínu na podávání žádosti  v programu č. VIII

4.            ČUS - Sportuj s námi 2017 - 900 žadatelů                                      

5.            Raná specializace aneb Zamyšlení nad dětským sportem

8.            Partie osobností

8.            Vyšší odborná škola ČUS – jistota na prahu kariéry mladých sportovců

10.          Dokument o legendárním Janu Němcovi vyhrál na mezinárodním festivalu v Miláně

12.          Antidoping

13.          Prodej SC Brandýs nad Labem

14.          ČUS - Sportuj s námi

15.          Příloha - Výroční zpráva

 

Více informací

6. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Prodloužený termín podávání žádostí o dotaci prgogram VIII. z MŠMT ČR.

Vážení sportovní přátelé,

 

MŠMT prodloužilo termín pro podávání žádostí v Programu č. VIII do 15. 12. 2016. Více zde http://www.msmt.cz/sport-1/prodlouzeni-terminu-pro-podavani-zadosti-v-programu-c-viii-1

 

Více informací

1. prosince 2016 | OSS HB

Archiv

Neinvestiční dotace z MŠMT ČR program IV. jsou vypsány k podání!!

Vážení sportovní přátelé , od 3.11.2016 jsou vypsány nové dotační programy pro rok 2017. Neinvestiční dotaci program IV. údržba a provoz, kterou najdete na webových stránkách MŠMT oddělení sport, ČUS a FAČR. Zájemci o dotaci se mohou spojit s vedením OSS Havlíčkův Brod, který za okres všechny žádosti zpracovává a jsme kdykoli k dispozi s radou a pomocí k vyplnění žádosti o dotaci.

Termín podání žádosti na OSS HB do 17.11.2016

Více informací

4. listopadu 2016 | OSS HB

Archiv

Zpravodaj ČUS č.8

Obsah Zpravodaje ČUS     http://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

Str.

2.    Zpráva z říjnového jednání VV ČUS

3.    ČUS i ČOV mají své místo v českém sportu

4.    Pojištění odpovědnosti SK/TJ aneb opatrnosti není nazbyt–ani ve sportu

6.    Projekt Mladý sportovec

6.    Pokyny předsedy ČUS

7.    Na sport dětí v oddílech půjde příští rok miliarda korun

8.         Elektronická evidence tržeb

9.    Ministryně Valachová navštívila celostátní poradu ČUS

10.  ČUS podporuje iniciativu Všeho s mírou

11.  Kus cesty mezinárodního nohejbalu

12.  Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu

13.  Přihlašování do projektu ČUS – Sportuj s námi pro rok 2017

14.  Ovlivňování sportovních událostí: sport v ohrožení (druhá část)

16.      Prodej SC Brandýs nad Labem

17.  Antidoping

18.  Sportfilm Liberec 2016

19.  ČUS - Sportuj s námi

22.  Elektronická evidence tržeb (druhá část)

Více informací

1. listopadu 2016 | OSS HB

Archiv

Elektronická evidence tržeb u TJ/SK ( EET)

Elektronická evidence tržeb u TJ, SK ?

V poslední době velmi často slýcháme o tzv. Elektronické evidenci tržeb (EET). Je si potřeba položit otázku, zda se zákon o evidenci tržeb dotýká také ekonomické činnosti TJ a SK? Dovolujeme si Vám předložit částečně upravený text autorů ing. Jaroslava Chvalného a ing. Veroniky Nešpůrkové z Pražské tělovýchovné unie, který by měl sloužit k základní orientaci v této problematice.

Parlament ČR schválil v březnu 2016 zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jenž nabývá účinnosti 1. 12. 2016. Účelem tohoto zákona je ve 4 postupných fázích podrobit tržby poplatníků daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, které splňují stanovené formální náležitosti, elektronické evidenci. Koncem prázdnin byl vydán Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ) k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je určen jak subjektům podléhajícím evidenci tržeb, tak správcům daně.

Pro posouzení, zda tržby TJ, SK spadají pod dikci zákona o EET je důležité si odpovědět na následující otázky:

1. Má TJ, SK tzv. "rozhodný příjem"?

Rozhodný příjem je zmíněn v § 6 Zákona o evidenci tržeb a je v zásadě definován jako příjem z podnikání. Podnikání je vymezeno v § 420, odst. 1 občanského zákoníku: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ V případě spolků je také důležitý § 217, odst. 2 občanského zákoníku: „Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“

Pro účely Zákona o evidenci tržeb je vedlejší hospodářská činnost považována vždy za podnikání.

Pozn.: Pokud spolek v rámci své hlavní činnosti organizuje příležitostně činnosti, které jsou výdělečné (plesy, taneční zábavy, soustředění, tábory, sportovní akce), nejedná se o podnikání ve smyslu § 6 Zákona o evidenci tržeb (viz výklad GFŘ). Naopak pronájmy sportovních zařízení či jiné nakládání s majetkem spolku jsou podnikáním ve smyslu § 6 zákona o evidenci tržeb (viz výklad GFŘ). V případě vybírání vstupného od veřejnosti do sportovních zařízení (fitness centra, bazény, koupaliště, vleky), musí sportovní klub pečlivě zvážit, zda takovou činnost lze považovat za hlavní činnost. Vodítkem může být vymezení hlavní činnosti ve stanovách klubu.

Metodický pokyn GFŘ také definuje pojem „ojedinělý příjem“. Je to příjem, který je jednorázový a výjimečný a jako takový nezakládá rozhodný příjem. Na druhou stranu z pokynu přímo vyplývá, že pokud poplatník přijímá pravidelné (byť nepříliš časté) platby splňující formální náležitosti (např. v hotovosti), je povinen takové tržby evidovat.

2. Splňují tržby sportovního klubu formální náležitosti pro evidenci?

Formální náležitosti jsou uvedeny v § 5 Zákona o evidenci tržeb. Tyto splňuje zejména taková platba, která je provedena v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo např. stravenkami či dárkovými kartami. Jedná se o platby za evidované tržby – tedy platby, které zakládají rozhodný příjem, tedy v zásadě platby za podnikání (viz předchozí odstavec).

Pozn. Platby převodem z účtu na účet, inkasa nebo bartery nesplňují formální náležitosti evidované tržby. Stejně tak v případě platby formou vkladu na běžný účet  nejsou formální znaky naplněny.

3. Jsou evidované tržby sportovního klubu dočasně vyloučené z evidence tržeb?

Dočasně vyloučené tržby jsou uvedeny v § 37 Zákona o evidenci tržeb. Z tohoto paragrafu vyplývá, že od 1. 12. 2016 podléhají evidenci tržeb ubytovací a stravovací služby. Od 1. 3. 2017 se okruh rozšiřuje na maloobchod a velkoobchod. Od 1. 3. 2018 se bude povinnost evidence tržeb vztahovat téměř na všechny činnosti s výjimkou vybraných řemesel a činností, které se však většiny sportovních klubů nebudou týkat. Řemesla a vybrané činnost budou podléhat evidenci od 1. 6. 2018.

Pozn.: Z uvedeného vyplývá, že od 1. 12. 2016 splňuje podmínku evidence tržeb sportovní klub, který provozuje ubytovací nebo stravovací zařízení (nikoliv ten, který pronajímá prostory, ve kterých pak nájemce poskytuje ubytovací a stravovací služby). Pokud sportovní klub provozuje ubytovací zařízení (např. horskou chatu) pouze pro vlastní členy, pak tržby přijaté od vlastních členů (pokud je to zmíněno ve stanovách) nejsou evidovanými tržbami.

Od 1. 3. 2017 budou navíc splňovat podmínku evidence tržeb i sportovní kluby, které provozují maloobchod (nákupu a prodej zboží, nikoliv půjčovny sportovního nářadí a náčiní).

Od 1. 6. 2018 se budou evidovat veškeré tržby z podnikatelské činnosti (viz výše).

Metodický pokyn GFŘ rozlišuje tržby za stravovací služby a tržby z dodání zboží. V některých případech existuje tenká hranice, zejména v případě poskytování takových služeb ve sportovních areálech. O stravovací službu se bude jednat v případech, kde existuje provozovna, kde jsou tyto služby poskytovány (provozovna je definována jako ohraničený, veřejně nesdílený prostor, ve kterém jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb – stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…). Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, bude se jednat o dodání zboží a tržby budou evidovány až od 1. 3. 2018.

4. Jsou evidované tržby klubu vyloučené z evidence tržeb?

Tržby vyloučené z evidence tržeb jsou uvedeny v § 12 Zákona o evidenci tržeb. Podle odst. 3, písm. h) jsou z evidence vyloučeny také příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.

Sportovní klub založený jako spolek je podle § 17a, odst. 1 zákona o daních z příjmů veřejně prospěšným poplatníkem. Vedlejší podnikatelskou činností rozumíme podnikatelskou činnost ve smyslu § 6 (tedy „celá“ vedlejší hospodářská činnost sportovního klubu – viz výklad výše).

Metodický pokyn GFŘ se zaměřuje na výklad pojmu „drobná“ (vedlejší podnikatelská činnost):

Pokud příjem (výnos) z vedlejší podnikatelské činnosti nedosahuje za předchozí kalendářní rok 175.000 Kč, jsou evidované tržby sportovního klubu vyloučené z evidence tržeb.

Pokud příjem (výnos) z vedlejší podnikatelské činnosti za předchozí kalendářní rok sice přesáhne 175.000 Kč, avšak nepřesáhne 5 % z celkových příjmů (výnosů), jsou evidované tržby sportovního klubu rovněž vyloučené z evidence tržeb.

Pozn.: Z textu Metodického pokynu GFŘ a kontextu celého zákona lze dovozovat, že příjem z vedlejší podnikatelské činnosti pro účely stanovení hranice pro vyloučení z evidence tržeb se týká pouze příjmů z evidovaných tržeb, které nejsou dočasně vyloučeny z evidence tržeb. To znamená, že k 1. 12. 2016 sportovní klub porovná svoje příjmy (výnosy) ze stravovacích a ubytovacích služeb za rok 2015 s celkovými příjmy (výnosy) z vedlejší podnikatelské činnosti bez ohledu na to, jakou formou byly uskutečněny (v hotovosti, bezhotovostně či jinou formou). Pokud dosažené příjmy (výnosy) nepřekročí stanovenou hranici, nebudou tržby sportovního klubu podléhat elektronické evidenci tržeb. Další posouzení pak spolek provede k 1. 1. 2017, kdy bude porovnávat příjmy (výnosy) za rok 2016.

Posouzení, zda tržby spolků budou podléhat elektronické evidenci tržeb, je výhradně na spolku. Co ale dělat v situaci, kdy si TJ či SK nejsou jistí?Řešení by měl nabídnout § 32 Zákona o evidenci tržeb, který nabízí možnost požádat správce daně o vydání tzv. závazného posouzení. TJ,SK má podle tohoto ustanovení možnost požádat svého správce daně o vydání rozhodnutí o tom, zda určitý typ tržby je evidovanou tržbou či nikoliv. 

 

Zdroj: PTU, Ing. Jaroslav Chvalný, Ing. Veronika Nešpůrková

Více informací

24. října 2016 | OSS HB

Archiv

Vypsaná akce " Sportuj s námi" na rok 2017

Vážení sportovní přátelé,

 

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Formulář bude otevřen od 1. listopadu do 25. listopadu.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS www.cuscz.cz nebo na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

 

Odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

Více informací

24. října 2016 | OSS HB

Archiv

Nově vypsané investiční dotace MŠMT ČR pro rok 2017

Vážení sportovní přátelé,

 

MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na investiční program 133510 na rok 2017 http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510  a rozdělení investičních dotací ve 2. kole 2016 http://www.msmt.cz/sport-1/dotacni-program-133510-pro-rok-2016-2-kolo.

Více informací

24. října 2016 | OSS HB

Archiv

Pro vešchny TJ / SK na okrese Havlíčkův Brod sdružených pod OSS

Upozorňuji všechny představitele na aktualizaci členské základny, s tím spojené doplnění členských příspěvků za rok 2016 a Pasportizaci svého majetku, nebo majetku v nájemní a jí podobné smlouvě.

Datum nejzaššího doplnění je termín 10.12.2016!!!

Po tomto datumu bude provedena kontrola a od ní se bude odvíjet přiznání dotačních programů a podpory mládeže.

děkuji předem za vstřícný postoj

předseda OSS Havlíčkův Brod

Pavel Mazánek

Více informací

18. října 2016 | OSS HB

Archiv

Informace k podávání dotací na rok 2017 podporované z MŠMT ČR

Ve dnech od 5. do 7. října 2016 proběhl postupně v Brně, Ostravě a Praze informační seminář MŠMT ohledně elektronického řešení dotačních programů pro oblast sportu. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s novým elektronickým informačním systémem pro podávání žádostí na realizaci sportovních aktivit v Programech I – X. PWP prezentaci, se kterou byli seznámeni účastníci školení, naleznete zde: IS_SPORT.pdf IS_SPORT.pdf (5,31 MB)

Uvedení do provozu elektronického informačního systému předpokládáme v návaznosti na Vyhlášení programů státní podpory sportu (pravděpodobně koncem října 2016).

Více informací

18. října 2016 | OSS HB

Archiv

Zpravodaj ČUS číslo 7.

Obsah Zpravodaje ČUS

Str.

2.    Zpráva ze zářijového jednání VV ČUS

3.    Olympiáda a systém podpory sportu

6.    Sportovní liga ZŠ o Pohár ministryně školství se připravuje na další sezónu!

7.    Vyšší odborná škola ČUS

8.    Vzorové smlouvy pro převod majetku z SK/TJ na obce

9.    Pro SK/TJ - dotační programy MŠMT pro rok 2017 

9.    MŠMT připravuje pokračování dotačního programu pro SK a TJ i v roce 2017 (Program VIII)

10.   Sporťáček láká děti k pohybu

11.   Olympijský park Rio - Lipno 2016

12.   Ovlivňování sportovních událostí: sport v ohrožení (první část)

14.   Evropský týden sportu

15.   Antidoping

16.   SportFilm Liberec 2016

17.   Sportuj s námi 2017

Více informací

22. září 2016 | OSS HB

Archiv

Zpravodaj ČUS č.6

Obsah Zpravodaje ČUS

Str.

2.         Zpráva z červnového jednání VV ČUS

3.         ČUS navazuje spolupráci s Jihočeským krajem

5.            Rozdělení Programu IV MŠMT

6.         V Kolíně se rozdávaly ministerské poháry z atletického finále

7.         Druhý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství  

10.      Právní poradna – dotazy a odpovědi . . . valná hromada

11.          Olympijský park Rio - Lipno 2016

13.      Antidoping

14.      Problematika dopingu se zaměřením na děti a mládež

14.      Neinvestiční dotace z programu MŠMT č. VIII

15.      ČUS Sportuj s námi!

Více informací

14. července 2016 | OSS HB

Archiv

Nabídka vybavení kancelářským nábytkem přes ČUS Praha z chráněné dílny.

vyberte si nábytek na www.apap.cz, dejte to na vědomí Okresnímu sdružení sportů Havlíčkův Brod, který to předá na centrálu ČUS Praha přes KO ČUS Jihlava. Nábytek Vám bude dovezen.

Více informací

30. června 2016 | OSS HB

Archiv

Usnesení z Valné hromady Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s.

Na Valné Hromadě OSS Havlíčkův Brod z.s. si delegáti odsouhlasili znění Usnesení, kterým se Výkonný výbor OSS HB bude do další VH řídit. Na Základě tohoto usnesení se OSS HB rozloučilo s TJ/SK ( 3x) , které nevyvíjeli žádnoučinost ke své centrále a dále na vlastní žádost TJ/SK (11x) ukončilo svoji činnost v naší organizaci z důvodu malé členské základny a pro zaneprázdnění funkcionářů plnit požadavky nadřízených organizací.

Více informací

21. června 2016 | OSS HB

Archiv

Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované 2016

Grantový program pro handicapované sportovce byl Krajem Vysočina vyhodnocen. Více...

Více informací

6. června 2016 |

Archiv

Vyhodnocené sportovní dotace Kraje Vysočina

Zde můžete nalézt nově vyhodnocené sportovní dotace z Kraje Vysočina:

Jednorázové akce 2016 najdete zde...

Sportoviště 2016 najdete zde...

Sportujeme 2016 najdete zde...

Více informací

16. května 2016 |

Archiv

Výkonný výbor Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s. svolává Valnou hromadu na 9.6.2016

Na čtvrtek 9.6.2016 od 17.oo hod. v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě svolává VV OSS HB pravidelnou Valnou hromadu všech TJ/SK na okrese sdružených v této organizaci.

Více informací

11. května 2016 | OSS HB

Archiv

Partnerské odkazy

Partneři

18.07.2024
Už v pátek se rozeběhne nový ročník české nejvyšší fotbalové soutěže, která nově nese název Chance Liga podle nového generálního partnera. Český…
17.07.2024
V tom, co dělají a čím se živí, patří k těm nejlepší na světě. Olympiáda v Paříži nabídne plejádu hvězd, přesto některé z těch nejzářivějších budou…