Archiv článků

Vánoční přání pro všechny TJ/SK na okrese Havlíčkův Brod

Krásné prožití svátků Vánočních, vše nejlepší, hodně zdraví, pracovních, sportovních a rodinných úspěšchů v novém roce 2020. Přeje VV Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod svým členům, příznivcům a jejich rodiným příslušníkům. 

Více informací

20. prosince 2019 | OSS HB

Archiv

Podpořené akce leden 2O2O Sportuj s námi podporované ČUS

VV ČUS schválil podpořit tyto akce Sportuj s námi v lednu 2020 

Více informací

18. prosince 2019 | OSS HB

Archiv

Kraj Vysočina vyhlásil sportovní grantové programy pro rok 2020

 

Kraj Vysočina - sportovní grantové programy 2020

Kraj Vysočina vyhlásil sportovní grantové programy pro rok 2020

Více informací

18. prosince 2019 | OSS HB

Archiv

Nové číslo Zpravoaje ČUS č.9/2019

Nové číslo Zpravodaje ČUS si můžete také stáhnout na webu: 

https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

Více informací

28. listopadu 2019 | OSS HB

Zpravodaje

Nový Zpravodaj č.8

Aktuální Zpravodaj si můžete také stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html

Více informací

1. listopadu 2019 | OSS HB

Zpravodaje

MŠMT ČR zveřejnilo informace k vyúčtování dotace 2019 " Můj klub"

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k vyúčtování neinvestiční dotace z programu Můj Klub za rok 2019 a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1

Více informací

1. listopadu 2019 | OSS HB

Archiv

Nabídka bezplatné pomoci při zpracování žádosti Můj Klub 2020

Územní pracoviště ČUS v Kraji Vysočina nabízí v rámci své servisní činnosti pro TJ,SK bezplatně poradenství se zpracováním žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB na rok 2020.

Více informací

24. října 2019 |

Archiv

Sportuj s námi 2020

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz. Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!

Více informací

14. října 2019 | OSS HB

Archiv

Nové číslo Zpravodaje ČUS.

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na: https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html

Více informací

30. září 2019 | OSS HB

Zpravodaje

Další Rozdělení dotačních prostředků " Můj Klub 2019" od MŠMT ČR ze dne 27.8.2019

 

 

Na webových stránkách WWW.msmt.cz/sport si můžete překontrolovat kdo nově obdržel finční dotaci " Můj Klub 2019"

Více informací

24. září 2019 | OSS HB

Archiv

MŠMT vyhlásilo Výzvu V5 SPORT

Investice 2020 pro TJ, SK

 

MŠMT vyhlásilo Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

Více informací

24. září 2019 | OSS HB

Archiv

Další Rozdělení dotačních prostředků " Můj Klub 2019" od MŠMT ČR ze dne 27.8.2019

Na webových stránkách WWW.msmt.cz/sport si můžete překontrolovat kdo nově obdržel finční dotaci " Můj Klub 2019"

Více informací

27. srpna 2019 | OSS HB

Archiv

Vznikla Národní sportovní agentura

K 1. 8. 2019 vznikla Národní sportovní agentura, která převezme kompetence v oblasti sportu z MŠMT. MŠMT bude naposledy vyhlašovat dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Agentura. MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti podpory sportu v polovině roku 2021. 

Více informací

20. srpna 2019 | OSS HB

Archiv

MŠMT ČR dnes zveřejnilo posyktnuté finanční příspěvky

Každý kdo má zájem se může podívat na odkaz   http://www.msmt.cz/file/50867/ .

Stále převážná většina sportovních klubů tuto dotaci neobdržela.

Více informací

31. července 2019 | OSS HB

Archiv

nové číslo Zpravodaje ČUS 6/2019

(Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na: https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html

Více informací

1. července 2019 | OSS HB

Zpravodaje

MŠMT ČR zveřejnilo II.kolo dotačních příspěvků

Na stránkách www.msmt.cz/sport si můžete ověřit zda jste v druhé vlně dotačního příspěvku " Můj klub 2019"

Více informací

6. června 2019 | OSS HB

Archiv

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ČUS 5/2019

nové číslo Zpravodaje ČUS číslo 5/2019
  
(Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na:
https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html)

 

Více informací

30. května 2019 | OSS HB

Zpravodaje

MŠMT zveřejnila první kolo vyplacených dotací " Můj Klub 2019"

MŠMT ČR zveřejnilo první kolo vyplacených dotací " Můj Klub 2019", možno se podívat na webové stránky msmt.cz

Více informací

17. května 2019 | OSS HB

Archiv

Nové číslo Zpravodaje ČUS 4/2019

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na: https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html

Více informací

30. dubna 2019 | OSS HB

Zpravodaje

Svolání VH KO ČUS Kraje Vysočina

29.5.2019 se od 16,30 hod. uskuteční v sídle organizace jednání Valné hromady KO ČUS Kraje Vysočina.

Více informací

17. dubna 2019 |

Archiv

Zpravodaj ČUS březen 2019

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na: https://www.cuscz.cz/o-nás/zpravodaj-cus.html

Více informací

2. dubna 2019 | OSS HB

Zpravodaje

Nabídka odborných seminářů při ČUS Vyšší odborná škola

Nabídka:

* Právo ve sportu

* Aplikovaný mentální trénink

* Komunikace

* Základní marketing

* Online marketing

Uzávěrky přihlášek do 21.2.2019

Více informací

14. února 2019 | OSS HB

Archiv

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se uskutečnila v Praze konference České unie sportu pod názvem "Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti", kde byla klíčovým tématem stále se snižující úroveň pohybové gramotnosti obyvatel ČR. 

V rámci konference vystoupili erudovaní odborníci – sportovní pedagogové a trenéři, představitelé armády, lékaři z oboru sportovní medicíny a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Z prezentovaných skutečností vyplývá, že snižující se tělesná zdatnost populace stále více negativně zasahuje do běžného občanského života. V rámci jednotlivých vystoupení bylo poukázáno na příčiny a důsledky stávajícího stavu i na cesty vedoucí k nápravě. 

V této zprávě Vám zasíláme odkaz na kompletní videozáznam konference a prezentace jednotlivých přednášejících https://www.cuscz.cz/novinky/stat-nechce-zdraveho-obcana-zaznam-a-zavery-konference.html.

Více informací

11. února 2019 | OSS HB

Archiv

Partnerské odkazy

Partneři

18.07.2024
Už v pátek se rozeběhne nový ročník české nejvyšší fotbalové soutěže, která nově nese název Chance Liga podle nového generálního partnera. Český…
17.07.2024
V tom, co dělají a čím se živí, patří k těm nejlepší na světě. Olympiáda v Paříži nabídne plejádu hvězd, přesto některé z těch nejzářivějších budou…