Archiv článků

Vánoční přání

Radostné prožití svátků Vánočních,mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2021, všem sportovcům a jejich příznivcům přeje

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod

Více informací

21. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

Snížení výše dotací u podaných žádostí MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura v souladu s čl. 12.2. Výzvy MŮJ KLUB 2021 zveřejnila výsledný poměr, který činí 0,89, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí. 

Více informací

16. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

NSA vypsala dotační Investiční programy "Regionální sportovní infrastruktura"

Národní sportovní agentura nově vypsala Investiční dotační program

a) nad 10 mil. Kč

b) do   10 mil. Kč

termín zahájení podávání žádpstí je 21.12.2020 od 12.oo hod. 

konec podání žádpstí je 30.6.2022 do 17.oo hod.

Více informací

9. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

NSA vypsala dotační Investiční titul Standardizovaná infrastruktura

Zahájení přijímání žádostí 21.12.2020 od 12.oohod., ukončení podávání žádostí 30.3.2022 v 17.oo hod.

Více informací

8. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

NSA vypsala dotační Investiční titul Standardizovaná infrastruktura

Zahájení přijímání žádostí 21.12.2020 od 12.oohod., ukončení podávání žádostí 30.3.2022 v 17.oo hod.

Více informací

8. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

NSA vypsala dotační program pro ZPS sportovce pro rok 2021

Národní sportovní agentura vypsala výzvu pro TJ/SK evidující minimální počet 5 členů zdravotně postižených sportovců (ZPS) sportujících v některém ze sportovních odvětví ZPS. Zahájení příjmů žádostí je 15.12.2020 a ukončení 7.1.2021.

Více informací

7. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 3.12.2020

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády s účinností od 3. 12. 2020 00.00 hodin.

Více informací

2. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

Vyúčtování dotace MŠMT - Můj klub 2020

Podklady pro elektronické a písemné vyúčtování dotace Můj kub 2020 s termínem nejpozději do 15.2.2021!!

Více informací

2. prosince 2020 | OSS HB

Archiv

Česká kniha rekordů 2020

Celá sportovní veřejnost má možnost si objednat a zakoupit tuto originální knihu ( i s možným věnováním) za mimořádnou cenu 333,- Kč/ 1 ks

Více informací

30. listopadu 2020 | OSS HB

Archiv

Nový Zpravodaj ČUS 9/2020

Nejnovější informace ze sportovního prostředí najdete v novém zpravodaji.

odkaz:

https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

Více informací

27. listopadu 2020 | OSS HB

Zpravodaje

NSA vydala 1.dodatek k výzvě Provoz a údržba - posunula zahájení až na 30.11.2020

NSA vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00 

 

Více informací

25. listopadu 2020 | OSS HB

Archiv

Opětovné prodloužení lhůty pro podávání žádostí MŮJ KLUB 2021

NSA vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve Výzvě Můj Klub 2021 do 27. listopadu do 17:00. 

Více informací

24. listopadu 2020 | OSS HB

Archiv

Národní sportovní agentura prodloužila termín podání žádosti o dotaci "Můj klub 2021"

Prodloužení podávání žádostí o dotaci " Můj klub 2021" je do 23.11.2020 do 17.oo hod.

 Pdkaz na webové stránky NSA Praha:     https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

Více informací

12. listopadu 2020 | OSS HB

Archiv

Nově vypsaná Výzva NSA pro rok 2O21 " Provoz a údržba"

Národní sprotovní agentura nově vypsala dotační výzvu pro rok 2021 " Provoz a údržba" termín podávání žádostí je od 23.11 (12.oohod.) - do 14.12.20220 (12.oo hod.)

bližší podrobnosti a výzvu s přílohami najdete na odkaze:

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

V případě BEZÚPLATNÉ pomoci ihned kontaktujte Okresní sportovní sdružení Havlíčkův Brod, předsedu pana Pavla Mazánka, telefeon +420 731 441 697, email: predseda@osshb.cz.                 Rádi poradíme i sportovním sdružením, kteří nejsou u nás registrovaní!!

Více informací

10. listopadu 2020 | OSS HB

Archiv

Aktuální Zpravodaj ČUS 8/2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

Více informací

29. října 2020 | OSS HB

Zpravodaje

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. 
Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Jelikož na téma konání valných hromad přichází v současné době značný počet dotazů, připravila Česká unie sportu doporučení pro své členské subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat. 
Doporučení je dostupné na webových stránkách ČUS

Více informací

17. října 2020 | OSS HB

Archiv

Změna termínu podání žádosti Můj klub 2021

informace pro všechny TJ/SK

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o změně lhůty pro podávání žádostí Můj klub 2021, a to od 22. října do 16. listopadu 2020 viz: https://www.agenturasport.cz/muj-klub-2021/.

Více informací

15. října 2020 | OSS HB

Archiv

COVID - aktuální opatření

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 23:59 hod.

Více informací

14. října 2020 | OSS HB

Archiv

Aktuální nové číslo Zpravodaje ČUS 7/2020

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

Více informací

29. září 2020 | OSS HB

Zpravodaje

NSA - Omezení kontaktní linky na dotace

Národní sportovní agentura omezuje kontaktní linky na dotace.

Více informací

21. září 2020 | OSS HB

Archiv

MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

Více informací

21. září 2020 | OSS HB

Archiv

Národní sportovní agentura - vypsání dotací pro rok 2021 a 2022

NSA informovala o svém záměru a podobě vypsaných dotací pro rok 2020 a 2022

Více informací

14. září 2020 | OSS HB

Archiv

Partnerské odkazy

Partneři

18.07.2024
Už v pátek se rozeběhne nový ročník české nejvyšší fotbalové soutěže, která nově nese název Chance Liga podle nového generálního partnera. Český…
17.07.2024
V tom, co dělají a čím se živí, patří k těm nejlepší na světě. Olympiáda v Paříži nabídne plejádu hvězd, přesto některé z těch nejzářivějších budou…