Archiv článků

Charitattivné akce HC Světlá nad Sázavou 20.12.2015 od 17.oo hod. Zimní stadion Pěšinky

         Dovolujeme si Vás jménem spolku HC Světlá nad Sázavou pozvat na "Plyšákový večer" při mistrovském utkání Krajské ligy mužů. Akce se koná na adventní zlatou neděli dne 20. 12. 2015 v 17 hodin a je věnována dětem z dětských domovů v Humpolci a Nové Vsi u Chotěboře. Celý večer je obohacen o spousty doprovodných akcí včetně velkolepé lasershow na ledě a veden moderátorem Martinem Karlem. 

Polovinu výtěžku ze vstupného předáme po 2. třetině ve formě šeku přímo na ledě zástupců dětských domovů a plyšové hračky, které diváci po 1. vstřelené brance domácího mužstva vhodí na led odvezeme 23. 12. přímo dětem do dětských domovů.

        Přijďte strávit hezký adventní večer s plyšákem v ruce a pomozte tím dětem, které to potřebují. 

Více informací

18. prosince 2015 | OSS HB

Archiv

Poslední Zpravodaj č.4 2015 SSČR

Zpravodaj Sdružení sportovních svazů České republiky z.s.

Více informací

18. prosince 2015 | OSS HB

Archiv

POZOR : opět změna v nařízení podávání dotací program VIII. od 5.11.2015

Vážení sportovní přátelé,

 dne 5.11.2015 v odpoledních hodinách přidalo MŠMT na své stránky další níže uvedený doplňující požadavek týkající se podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu VIII na rok 2016.  http://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Vyplněný formulář musí k písemné žádosti být také nahraný na CD/DVD ve zveřejněném formátu . xlsx nebo xls -  souboru MS Excel.

Jakékoliv změny proti zadaným podmínkám nejsou přípustné a vedou k vyřazení žádosti.

Zpracování údajů v souboru excel je nutný pro elektronické zpracování žádostí na MŠMT.

 

V souvislosti s tímto nově uveřejněným požadavkem je nutné, aby takové TJ/SK, které své „Žádosti o dotaci“ z programu VIII již v písemné podobě odeslali na MŠMT, a to bez nahraného nově požadovaného formuláře "Žádosti" ve formátu xlsx, xls (Excel) na přiloženém CD/DVD, postupovaly způsobem podle výše uvedené poznámky.

 

Je tedy nutné, aby takové TJ/SK svou žádost ve formátu xlsx, xls bezodkladně dodatečně odeslaly také  e-mailem na adresu  petr.stefl@msmt.cz , případné dotazy na pana  Petr Štefl tel: 234812148

 

Okresních sdružení TJ/SK v případě potřeby poradí a pomůže.

 

Příjemný den

předseda OSS HB

Pavel Mazánek 

 

Více informací

6. listopadu 2015 | OSS HB

Archiv

Úspěchy armádního klubu DUKLA Praha

Úspěchy DUKLY Praha jsou velmi významné pro celou sportovní veřejunost. Je to propagace České republiky. Máte možnost se seznámit s vydanou brožurou.

Více informací

5. listopadu 2015 | OSS HB

Archiv

Vyhlášen program Sportuj s námi pro rok 2016

Vážení sportovní přátelé,

 

zasílám Vám odkaz na online Přihlášku do projektu Sportuj s námi v roce 2016. Přihlášku dále naleznete na stránkách www.cuscz.cz  v sekci Sportuj s námi a na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/ .

 

Odkaz na Přihlášku:

https://docs.google.com/forms/d/1DCjg9CtcZXIFHAlrCbLXtXKbuLH9xYkV5HqXqw2YhDA/viewform?usp=send_form

 

Přihlášení bude probíhat do 23. 11. 2015.

Přihlašovat se mohou jednotliví organizátoři akcí i přímo. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní SCS ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí, s předpokládaným počtem 500 akcí za celý rok 2016.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a mládež. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Informujte o odkazu na přihlášku a ukončení přihlášení Vaše sdružené subjekty.

Děkujeme za spolupráci.

Více informací

30. října 2015 | OSS HB

Archiv

Na základě tiskové zprávy TJ JISKRA Havlíčkův Brod oddíl softballu dosáhl významného úspěchu.

MS v softballe bude na Vysočině

 

Česko uspořádá v roce 2019 mistrovství světa mužů v softballe.

Pořadatelství získalo na kongresu ISF v Oklahoma City, šampionát

Se uskuteční od 13 – 23.června 2019 v Praze a Havlíčkově Brodě.

Do Evropy MS zavítá poprvé v historii. Češi soupeřili o kandidaturu

Se Spojenými státy. Argentina a Nový Zéland od ní upustily.

 

Více informací

20. října 2015 | OSS HB

Archiv

Projekt ČUS " Sportuj s námi 2016"

Všem sportovním organizacím pod ČUS !!!

Přihlášení do nového projektu ČUS " Sportuj s námi " bude probíhat v termínu 2.11. - 23.11.2015

v příloze bližší informace

Více informací

16. října 2015 | OSS HB

Archiv

Pokyny ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2015 od předsedy ČUS pana JUDr. M. Jansty

Pokyn vydán na základě zmocnění VV ČUS pod usnesením č.15/47/621 o aktualizaci údajjů o ekonomickém stavu TJ/SK

Více informací

14. října 2015 | OSS HB

Archiv

Pokyny předsey ČUS pana JUDr. MiroslavaJansty k aktualizaci pasportu sportovních zařízení k 31.12.2015

Pokyn dle usnesení č.15/47/621 k pasportizaci majetku sportovních zařízení v TJ/SK

Více informací

14. října 2015 | OSS HB

Archiv

Pokyny předsey ČUS pana JUDr. MiroslavaJansty k vykazování členské základny k 31.12.2015

Na základě pokynu předsedy ČUS Praha se prosím všichni řiďte nařízením dle usmesení č.15/47/621

Více informací

14. října 2015 | OSS HB

Archiv

Vyhlášení nového programu č.VIII. MŠMT ČR ze dne 13.10.2015

Upozornění pro všechny TJ/SK na oikrese Havlíčkův Brod , které mají zájem si podat žádost o dotaci na činnost svých sportovních oddílů na svoji mládež.

odkaz:    www.msmt.cz  , dále oddělení Sport , dotace, vyhlášení prgramu č.VIII, formulář žádosti vše si vytiskněnte a také uložte k elektronickému zpracování !!!!

Prosím žadatele nechť nezapomenou na povinné přílohy  k dotaci .

 

Bude li někdo potřebovat pomoc při zpracování nechť se obrátí na sekretariát OSS HB.

mnoho úspěchů v podávání žádostí přeje předseda OSS Havlíčkův Brod , Pavel Mazánek

Více informací

13. října 2015 | OSS HB

Archiv

Vypsán nový program pro rok 2016

Upozornění pro všechny představitele sportovních ogranizací na nově vypsaný program pro rok 2016   " SPORTUJ S NÁMI " od října 2015

 

Bližší podrobnosti na www.sportujsnami.cz , www.cuscz.cz

Více informací

12. října 2015 | OSS HB

Archiv

Pozastavení Programu VIII. - organizace sportu ve sportovních klubech od MŠMT ČR ze dne 6.10.2015

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod upozorňuje všechny sportovní organizace na okrese , že MŠMT ČR dne 6.10.2015 zrušilo vypsaný program VIII. Organizace sportu v TJ/SK s okamžitou platností. Proto tedy ani naše OSS HB nebude tento program korigovat a shromažďovat podklady .

Dnes na jednání ČUS, ČOV, zástupců Okresních sdružení a představitelů TJ/SK spolu s ministryní paní Valachovou bylo řečeno z jejich úst, že si tento program č.VIII ministerstvo školství samo  administruje a žádosti budou chodit přímo na MŠMT ČR, kde se rozhodne o přiznání dotace a v jaké výši.

Nově Program VIII " Organizace sportu v TJ/SK" bude vypsán nejpozději do pátku 9.10.2015 !!!!!!!!!!!!!!!!! Kde budou uvedeny i podmínky na získání tohoto dotačního programu.

 

Vše hlídejte na stránkách www.msmt.cz   oddělení sport

Pokud některá TJ/SK na okrese projeví zájem o tento program a nebude si vědět rady se zpracováním podkladů může se kdykoli obrátit na servisní středisko OSS Havlíčkův Brod, které jim žádost pomůže vyhotovit!!!!                                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


děkuji za pochopení všem sportovním představitelům za vzniklé problémy a průtahy za které, ale sport nemůže.

 

předseda OSS HB

Pavel Mazánek 

Více informací

6. října 2015 | OSS HB

Archiv

Otevřený dopis ministrini MŠMT paní Mgr. Kateřině Valachové, Ph.D.

Dne 1.10.2015 byl zaslán prostřednictvím ČUS Praha otevřený dopis ministrini MŠMT paní Mgr. Kateřině Valachové Ph.D. k celkovému financování sportu v České republůice, ke kterému mají naše TJ/SK v celém okrese značné připomínky pro byrogratičnost, nesrozumitelnost a značné požadavky na dobrovolné funkcionáře a představitele jednotlivých TJ/SK.

Více informací

1. října 2015 | OSS HB

Archiv

Nová ateltická dráha v Chotěboři

Okrersní sdružení sportů Havlíčkův Brod chválí představitele města Chotěboř za vstřícný postoj ke sportu v tomto městě a realizovanou výstavbu nové lehkoatletické dráhy. Přesně obrácený postoj zastupitelů a představitelů města Havlíčkův Brod odráží situaci ve městě , kde oddíl atletiky pod vedením Ing. Josefa Tůmy přemýšlí o ukončení své činnosti a přesunu svých členů do jiného města. Havlíčkův Brod je poslední okresní město v České republice kde lehkoatletickému sportu vévodí škvárový povrch zarostlý trávou, který již nejde upravovat.

Více informací

1. října 2015 | OSS HB

Archiv

Nové informace k podávání Žádostí o dotace na MŠMT v programech IV. a VIII. pro rok 2016

Prosím o pozornost všechny představitele TJ/SK na okrese Havlíčkův Brod, kteří mají v úmyslu podávat Žádost o  dotaci z MŠMT přes ČUS .

* změna infomativní tabulky - poslední řádek Poznámky !!! zde uvádět počet dětí v soutěžích

* změna datumu pro odevzání Žádostí na OSS HB

Bližší informace v příloze této informace i s odkazy

Více informací

30. září 2015 | OSS HB

Archiv

Program MŠMT VIII. - organizace sportu v TJ/SK 2016

Informace pro sdružené TJ/SK pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. VIII na rok 2016.

Více informací

22. září 2015 | OSS HB

Archiv

Progam MŠMT IV. - Údržba a provoz TVZ 2016

Informace pro sdružené TJ/SK pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2016

Více informací

22. září 2015 | OSS HB

Archiv

Olympijský Zpravodaj 2015 - září

Informace o dění v olympijském výboru ČR

Více informací

21. září 2015 | OSS HB

Archiv

Upozornění pro TJ/SK okresu Havlíčkův Brod

OSS Havlíčkův Brod upozorňuje své TJ/SK 

* na nutnost pracovat s novým IS ČUS

* dotace 2015 a 2016

* vyúčtování Všesportovního kolegia

Více informací

18. září 2015 | OSS HB

Archiv

Partnerské odkazy

Partneři

18.07.2024
Už v pátek se rozeběhne nový ročník české nejvyšší fotbalové soutěže, která nově nese název Chance Liga podle nového generálního partnera. Český…
17.07.2024
V tom, co dělají a čím se živí, patří k těm nejlepší na světě. Olympiáda v Paříži nabídne plejádu hvězd, přesto některé z těch nejzářivějších budou…